A pedofíliával vádolt volt perui nagykövet – Kaleta Gábor – védőügyvédje az a dr. Mester Csaba volt, aki tagja a Fehér Liliom Egyesületnek is. A botrány paradoxona, hogy a pedofíliával vádolt Kaleta védőügyvédje egyben egy olyan egyesületnek is a tagja, amely pont a pedofília ellen is küzd.

A Fehér Liliom Egyesület reakciója erre az ellentmontdásra igen csak furcsa, hiszen ahelyett, hogy nyilatkozatban határolódtak volna el dr. Mester Csabától, azonnal lekapcsolták mind a web-, mind a Facebook oldalukat.

Ezzel és az egyesület működésével kapcsolatban írásban tettem fel kérdéseket Kugler Gyöngyinek, az egyesület vezetőjének.

Első kérdésem arra irányult, hogy miért a honlap lekapcsolását választották ahelyett, hogy közleményben határolódtak volna el dr. Mester Csabától.

Kugler Gyöngyi erre azt a választ adta, hogy egyelőre csak annyit tud mondani, amit a weblapon is látunk, hogy az egyesület honlapja átalakítás alatt áll.

Ekkor tovább feszegettem a kérdést, hogy önmagában az átalakítás nem indokolja, hogy a teljes weboldalt lekapcsolják. Mivel nyilvános információk az egyesület működéséről (pénzügyi- és tevékenységi beszámolók, alapszabály stb.) egyéb helyen, pl. a birosag.hu oldalon sem elérhetők, ezzel jelen pillanatban a nyilvánosságra vonatkozó törvényi kötelezettségnek sem tesznek eleget. Kugler erre ismét azt válaszolta, hogy nem tud mást mondani, mint az előzőekben. Tehát hogy a honlap átalakítás alatt van, amit épp az egyesületet ért támadások indokolnak.

Arra a kérdésemre, hogy hogyan kívánják a továbbiakban a Fehér Liliom Egyesület renoméját visszaállítani, a rászorultak és a szülők bizalmát visszaszerezni, azt válaszolta, hogy át kell gondolniuk az egyesület alapszabályát és tagokkal való kapcsolatot, az alapszabályt valószínűleg módosítani fogják. A honlap újraindulásának lehetőségére ezért nem tud konkrét időpontot mondani.

Kugler Gyöngyi pszichológus, sőt a szakmájában sokat elért, neves szakember. Mint pszichológusnak pontosan tudnia kell, hogy a bizalom megszerzésének és elvesztésének határmezsgyéje igen szűk. Egy ilyen lépés, ahol egy fontos kérdésben nem nyilatkoznak, csak majdani teendőkre hivatkoznak, rohamos bizalomvesztéshez vezet pont azok körében, akik az egyesület szolgáltatásaira rászorulnának.

Kugler Gyöngyi 2016.november 26-a óta képviselője a Fehér Liliom Egyesületnek. Internetes kereséseim során kb. 2016-ig visszamenően találtam arra való hivatkozásokat, hogy Kugler Gyöngyi a munkásságával kapcsolatban a Fehér Liliom Egyesületet megemlíti. Idén január 20-án jelent meg a 444.hu portálon egy Kuglerrel készült részletes interjú. Ebben azt nyilatkozza, hogy bántalmazott, abuzált gyerekekkel a magánrendelőjében, illetve  Budapesti Áldozatsegítő Központ munkatársaként foglalkozik. A Fehér Liliom Egyesületet még érintőlegesen sem említette.

Erre is rákérdeztem Kuglernél, aki erre leírta, hogy előadásokat tartott a témában különböző konferenciákon, együttműködött egyházi szervekkel, művészekkel (film, bábszínház) akik ebben a témában dolgoztak vagy dolgoznak, szakdolgozatot író egyetemistákkal is konzultált a témában, valamint előadóként három éven át vett részt a World Society of Victimology posztgraduális képzésein. A Budapesti Áldozatsegítő Központ szintén rendszeresen küld hozzá abuzált gyermekeket terápiára. Ezek indokolják, hogy kapacitása a Fehér Liliom Egyesületnél beszűkült, de továbbra is segítséget nyújt rászorulóknak. Soha senkit nem utasít el, az egyesületnél pedig ingyenesen nyújtott konzultációt olyan szülőknek, akinek a gyermeke abúzust élt át.

Ez mind szép és jó, Kugler szakmai munkásságát tényleg nem kívánom aláásni, de azért furcsa, hogy a vezetése alatt álló egyesületnek még a nevét sem említi sehol, saját weboldalán sem.

Ez utóbbi azért is különös, mert Kugler magánrendelőjének címe emelet ajtó számra megegyezik az Egyesület székhelyének címével.

Kugler Gyöngyi (Fehér Liliom Egyesület vezetője) kapcsolati adatai a honlapján

Fotó: Kugler Györgyi honlapja Kapcsolat oldalának képernyőképe – 2020.07.07-i állapot szerint

Arra a kérdésemre, hogy hogyan kapcsolódik össze a két dolog, a 1094 Budapest, Viola u. 7. II. 10. alatti lakás(?) kinek a tulajdonában van, vagy ki bérli azt kitől, Kugler nem válaszolt.

Fehér Liliom Egyesület székhelyének épülete a Google Streetview-n

Fotó: Google utcakép – képernyőfotó

Amit tehát a nyilvános adatokból meg lehet tudni:

  • az egyesület honlapja a Kaleta-ügy óta nem működik
  • az egyesületre vonatkozó, törvényi kötelezettségen alapuló nyilvános információk az interneten nem elérhetők
  • az egyesület hallgatása, nem cselekvése, elérhetetlensége nem segíti a működésének célját, a szexuálisan, fizikailag vagy mentálisan bántalmazott gyermekek és családjaik támogatását.

Fentiekből következően az egyesület működése a rendelkezésre (nem) álló információk alapján nem átlátható. Sőt, felmerül a kérdés, működik-e egyáltalán a Fehér Liliom Egyesület?

 

Borítókép forrása: Fehér Liliom Egyesület honlapjának képernyőképe – 2020.07.07-i állapot

Az írás teljes egészében a szerző – Selmeczi-Molnár Ágnes – szellemi tulajdona, annak teljes vagy részbeni megjelentetése kizárólag a szerző írásos engedélyével és forrásmegjelöléssel lehetséges!